İç Kontrol'ün Amaçları Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018

İç Kontrol'ün Amaçları


İç Kontrolün Amaçları 
- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- Varlıkların kötüye kullanılması ve israfın önlenmesi ile kayıplara karşı korunmasını,sağlamaktır. 
Paylaş