overlay

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü’nde Tasarruf Tedbirleri

İl Sağlık Müdürlüğümüz bağlı sağlık tesislerinde görevli İlaç, Medikal, Ayniyat, Biyomedikal, Laboratuvar, Cerrahi Alet Depo Sorumlularına yönelik Ecz. Buse ÜLGER KOCA (Uzman) tarafından “Tasarruf Tedbirleri Eğitimi” gerçekleşti.
Ecz. Buse ÜLGER KOCA eğitimle ilgili yapmış olduğu açıklamada; “Hastaneler, insan sağlığı açısından hayati önem arz eden ve yatarak tedavi gören hastalara hizmet vermesi bakımından 24 saat çalışan organizasyonlardır.
Bu nedenle hastanelerde hizmet ve tedavinin aksamaması için yeterli miktarda çeşitli ilaç, tıbbi malzeme ve diğer destek malzemelerinin stokta her zaman bulundurulması gerekmektedir.
Hastanede Stok Yönetimi; tedarikçiden hastaya ulaşana kadar geçen, her bir ürün için (ilaç ve tıbbi sarf malzeme) finansal kaynak, zaman ve işgücüne harcanan bir süreç yönetimidir.
Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi arasında imzalanan Tedarik İşbirliği Protokolü kapsamında Sağlık Market Uygulaması ile daha hızlı tedarik, daha uygun fiyat, daha kaliteli ürün hedefiyle yola çıkılmıştır. 
Üç fazda uygulamaya alınması planlanan Sağlık Market projesinin ilk fazı olan temel tıbbi sarflara ilişkin uygulama 12.10.2018 tarihinde hayata geçirilmiştir.
Tedarik İşbirliği Protokolü kapsamında temel tıbbi sarf,  koklear implant, nükleer tıp ürünleri açık teklif usulü ihalelerle; temel tıbbi sarf malzemeleri Mayıs ayından bugüne çerçeve anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilen elektronik ihalelerle; koklear implantlar ise doğrudan sipariş yöntemiyle satın alınmış olup toplam ciro 120 milyon TL’ye ulaşmış, piyasa fiyatlarına göre ortalama %34 tahmini tasarruf sağlanmıştır. Aslında tasarruf sadece parayla sınırlı olmayıp tüm Türkiye için yapılan elektronik ihalelerle hem insan kaynağından hem de zamandan ciddi bir tasarrufun söz konusu olduğu görülmektedir.
Temel tıbbi sarflarda piyasa fiyatlarına göre tahmini %25 kazanç sağlanmıştır. Bu oran nükleer tıp ürünlerinde %24, koklear implantta ise %51 civarındadır.
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya başlanan tasarruf tedbirleri kapsamında ilimiz Sağlık Müdürlüğü olarak harekete geçmiş bulunmaktayız.
  Hastane eczacılığı hizmetleri, medikal depo stok yönetimi ve tedarik planlama işlemleri; İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmet sunumunda kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerin akılcı yönetimi için eğitim verilmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin hakkaniyet içinde kaliteli sağlık hizmetine erişmesini sağlamak gerekmektedir.

İlimiz de tedavilerin aksamaması, tek bir ilacın dahi israf olmaması, piyasada olmayan ilaçları ivedilikle tedarik ederek hastaya ulaştırma hedefi ile yola çıkmış olup çalışmalarımız hızla devam etmektedir.” İfadelerine yer verdi.