overlay

Atanmaya Hak Kazanan Sürekli İşçilerin Görev Yerleri Belirlendi

            T.C. Sağlık Bakanlığınca 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinde İstihdam Edilmek Üzere Kur’ a Usulü İle Atanmaya Hak Kazanan Sürekli İşçilerin görev yerleri belirlendi.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde görev yapacak personel alımı kurası Bakanlığımızca, 8-9.04.2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilmiş olup asıl olarak yerleşmeye hak kazanan sürekli işçilerin başvuru evrakları kabul edilmiştir. Başvuru evrakları tam olup atamaya hak kazanan adayların tercih sıralamaları da nazara alınarak sürekli işçi kur’ a komisyonu tarafından kur’ a yolu ile görev yapacakları sağlık kurumları/tesisleri belirlenmiştir.

            Sürekli işçilerin atama işlemleri tamamlanmış olup 27/04/2020 (pazartesi) tarihinde ayrıca bir tebligat işlemine gerek olmaksızın (yapılan ilan tebliğ yerine geçecektir) görev yapacakları sağlık kurumları/tesislerine başlayışlarını yapmaları, hususunda;

            Bilgilerinize ilanen duyurulur.

 

EK: 

1 - Güvenlik Görevlisi (silahsız) Görev Yeri Listesi .pdf

2 - Klinik Destek Elemanı (Hastane) Görev Yeri Listesi.pdf

3 - Temizlik Görevlisi Görev Yeri Listesi.pdf