T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Başkanı Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2019

Kamu Hastaneleri Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCU

Kamu Hastaneleri Başkanı
                                                                                                                               

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

A. Eğitim:

                İlköğrenim:

                1984-1989 Antalya İli Serik İlçesi Çakallık Köyü İlkokulu

                Ortaöğrenim:

                1989-1992 Antalya Merkez Ortaokulu,

                1992-1995 Antalya Gazi Lisesi

                Yükseköğrenim:

                1995-2001 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,

                2003-2009 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı

B. Çalıştığı Kurumlar:

                2001-2003 Özel Antalya Andeva Hastaneler Grubu Turizm Hekimliği Departmanı(Pratisyen Doktor),

                2003-2009 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim     Dalı(Asistan Doktor),

                2009-2010 Deniz K.K. Mayın Filosu K’lığı Reviri (Vatani görev-Tabip Asteğmen),

                2010-2011 Ardahan Devlet Hastanesi(Zorunlu Hizmet-Uzman Doktor),

                2011-2014 Kaman Devlet Hastanesi(Uzman Doktor)

                2014 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Uzman Doktor)

                2014-Halen çalışmakta Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

                Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı (Dr. Öğr.  Üyesi)

C. Yayınlar ve Atıflar

 1. Intraperitoneal curcumin and vitamin E combination for the treatment of cisplatin-induced ototoxicity in rats International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 89(2016) 173-178. (2019 Ocak itibariyle Alıntılanma sayısı:12)
 2. Evaluation of postural stability and fall risk in patients with obstructive sleep apnea syndrome KBB-Forum 2017;16(3) 83-88.
 3. Evaluation of Patients with Asymptomatic Nares Colonization with Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus at Hospital Admission ARC Journal of Immunology and Vaccines 2018. Volume 2, Issue 2, PP 7-10
 4. Importance of Diagnosing Early Cardiac Effects in Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Glob J Oto, 2018; 14(4): 555899. DOI: 10.19080/GJO.2018.14.555899
 5. Changes in the parameters of ventricular repolarization during preapnea, apnea, and postapnea periods in patients with obstructive sleep apnea.Pacing Clin Electrophysiol. 2018 May 4. doi: 10.1111/pace.13365. (2019 Ocak itibariyle Alıntılanma sayısı:1)
 6. Lemierre’s syndrome with involvement of subclavian veinJ Transl Sci, 2018 doi: 10.15761/JTS.1000207 Volume 4(1): 1-3
 7. Polymorphous low grade adenocarcınoma of hard plateJ Transl Sci, 2018 doi: 10.15761/JTS.1000208 Volume 4(1): 1-3
 8. A Rare Cause of Objective Tinnitus: Oropharyngeal Tortuous Carotid. SF J Otolaryngology 1:1. 2018

  Bildiri ve çalışmaları

 9. 15-49 yaş arası kadınların sağlık ocağını kullanım düzeyinin araştırılması Halk Sağlığı Stajı Kasım 2001
 10. Ege Üniversitesi Yüz ve Ağız-içi Lezyonları Konseyi 1. Bilimsel Toplantısı Biopsi Alma Yöntemleri (Konuşmacı) 30-31 Mart 2007
 11. EGEYA:Yüz ve Ağız-içi Malign-Premalign Lezyonlara Ekip Yaklaşımı (Poster sunu)  28.Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005 Antalya
 12. Preauriküler Bölge Cilt Tümörlerine Yaklaşımımız (Poster sunu) 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 Antalya
 13. Burun Cildi Tümörlerinde rekonstrüksiyon (Poster sunu) 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 Antalya
 14. OUAS’lu Hastalarda Dil kökü Hipertrofisi AHI arasında korelasyonun araştırılması (Poster sunu) 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 Antalya
 15. Baş-Boyun Tümörlü Hastalara Mikrovasküler Serbest Flepler ile Rekonstrüktif Yaklaşımımız (Sözlü sunu) 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 Antalya
 16. Epiglottoplasti ile Rekonstrüktif Larenjektomi(Tucker) uygulanan Larinks kanserli Hastalarda Postoperatif Yaşam kalitesi (Sözlü sunu) 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 Antalya
 17. Alt Dudak Lezyonlarında Vermilionektomi (Poster sunu) Rinoplasti ve Fasial Plastik Cerrahide Son Gelişmeler-2 07-10 Mayıs 2008 İzmir
 18. Baş-Boyun cilt malignitelerine EGEYA yaklaşımı (Poster sunu) Rinoplasti ve Fasial Plastik Cerrahide Son Gelişmeler-2 07-10 Mayıs 2008 İzmir
 19. Bilateral kulak lobülünde dev keloid olgu sunumu (Poster sunu) 12. Türk Rinoloji ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016 Antalya
 20. Epidural ve subperiostal abse birlikteliği olan bir komplike frontal mukosel olgusu (Poster sunu) 12. Türk Rinoloji ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016 Antalya
 21. Ventilasyon tüp tatbiki sonrası verilen topikal tedavinin postoperatif otore sıklığını azaltmadaki etkinliği (Sözlü sunu) 12. Türk Rinoloji ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016 Antalya
 22. İntraperitoneal kurkumin ve E vitamini kombinasyonunun ratlarda oluşturulan sisplatin ototoksisitesine koruyucu etkisi (Sözlü sunu) 12. Türk Rinoloji ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016 Antalya
 23. Toplum kökenli Staphylococcos aureus izolatlarında metisilin direnci ve biyofilm oluşumu (Poster sunu) 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 16 – 20 Kasım 2016 Antalya
 24. Yaşlılarda işitme ve işitme rehabilitasyonunun önemi (Sözlü sunu) 9. Ulusal Yaşlılık Kongresi 4-6 Mayıs 2017 Kırşehir
 25. Obstrüktif uyku apnesi olan hastalarda postural denge ve düşme riskinin değerlendirilmesi (Sözlü sunu)13. Türk Rinoloji, 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 1. Ulusal Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 4-7 Mayıs 2017 Antalya
 26. A rare pediatric case of the cholesterol granuloma In the maxillary sinus (Poster sunu) 29. European Congress of Pathology Congress 2-6 September 2017 Amsterdam, Hollanda.
 27. Parotis bezinde lipom ve Wharthin tümörü birlikteliği ve yaklaşımımız (e-poster sunu) 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 8-12 Kasım 2017 Antalya
 28. Nadir bir olgu: sümkürme sonrası oluşan tek taraflı orbital amfizem (e-poster sunu) 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 8-12 Kasım 2017 Antalya
 29. Gingivada iki taraflı piyojenik granüloma (e-poster sunu) 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 8-12 Kasım 2017 Antalya
 30. Assessment of Correlation of Mallampati Scores with Nasal Anthropometric Measurements in the Prediction of Number of OSAS in Central Anatolia Region (Sözlü sunu) 12. Morphology 2017, 50th International Congress of the Czech Anatomical Society and 54th Lojda Symposium in Histochemistry 10 to 12 September 2017 in Pilsen/CZECH REPUBLIC
 31. Adenotonsillektomide Güncel Yaklaşımlar (davetli konuşmacı) 13. Uluslararası KBB ve BBC Kongresi 5-7 Nisan 2018 Ankara
 32. Rinoplastide Greftler ve Kullanımları (davetli konuşmacı) 3. TKBBV İlkbahar Toplantısı 12-15 Nisan 2018 Antalya
 33. Approach to Head and Neck Fibrous Dysplasia 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, May 3-5,2018, Nevşehir/TURKEY
 34. 60. yıl Ege KBB Buluşması BAŞ BOYUN OTURUMU (davetli konuşmacı) 18 Mayıs 2018 İzmir

D.Kongreler-Sempozyumlar-Kurslar

 1. International Conferance Series in Otolaryngology-6 Recent Advances in Rhinoplasty and Facial Plastic Surgery November 10-13 2005 İzmir
 2. 2. Ulusal Rinoloji Kongresi 23-26 Şubat 2006 İstanbul 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs 2007 Antalya
 3. 4.Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji, Odyoloji Kongresi 22-24 Kasım 2007 İzmir
 4. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Vakfı 6. Akademi Toplantısı 10-13 Nisan 2008 İzmir
 5. Rinoplasti ve Fasial Plastik Cerrahide Son Gelişmeler-2 07-10 Mayıs 2008 İzmir
 6. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 08-12 Ekim 2008 Antalya
 7. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 27-31 Ekim 2010 Antalya
 8. 3. Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Sempozyumu 14-16 Eylül 2012 Girne/KKTC
 9. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012 Antalya
 10. Endoskopik Kulak Cerrahisi Sempozyumu 18 Mayıs 2013 Ankara
 11. 4. Allergy &ORL Off The Beaten Path  04-08 September Bangkok/THAILAND
 12. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 02-06 Kasım 2013 Antalya
 13. ISIAN IRS PARS ORL 21-22 November 2014 Dubai/UNITED ARAB EMIRATES
 14. 12. Türk Rinoloji ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016 Antalya
 15. Türk KBB Vakfı 2. İlkbahar Toplantısı13-16 Nisan 2017 Antalya
 16. 9. Ulusal Yaşlılık Kongresi 4-6 Mayıs 2017 Kırşehir
 17. 13. Türk Rinoloji, 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 1. Ulusal Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 4-7 Mayıs 2017 Antalya
 18. ENT World Congress-IFOS Paris 2017. 24 - 28 June2017,Paris/FRANCE
 19. 12. Morphology 2017, 50th International Congress of the Czech Anatomical Society and 54th Lojda Symposium in Histochemistry 10 to 12 September 2017 in Pilsen/CZECH REPUBLIC
 20. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 8-12 Kasım 2017 Antalya
 21. 13. Uluslararası KBB ve BBC Kongresi 5-7 Nisan 2018 Ankara
 22. 3. TKBBV İlkbahar Toplantısı 12-15 Nisan 2018 Antalya
 23. 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, May 3-5,2018, Nevşehir/TURKEY
 24. 60. yıl Ege KBB Buluşması 18 Mayıs 2018 İzmir

  Katıldığı Kurslar

 25. Endoskopik Sinüs Cerrahisi-Kadavrada Disseksiyon Kursu 2-3 Kasım 2007 İzmir

  Fasiyal Plastik Cerrahi Kursu Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Vakfı 6. Akademi Toplantısı 10-13 Nisan 2008 İzmir

 26. Miringoplasti Kursu Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Vakfı 6. Akademi Toplantısı 10-13 Nisan 2008 İzmir
 27. Tiroid Cerrahisi Kursu Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Vakfı 6. Akademi Toplantısı 10-13 Nisan 2008 İzmir
 28. Ses Terapisi Kursu 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi  08-12 Ekim 2008 Antalya
 29. Kepçe Kulak Deformitesi, Otoplasti Kursu  30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 08-12 Ekim 2008 Antalya
 30. Tiroid Cerrahisi Kursu 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi  08-12 Ekim 2008 Antalya
 31. Dudak Kanserlerine Yaklaşım, Operasyon Teknikleri, Rekonstrüksiyon Kursu 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 08-12 Ekim 2008 Antalya
 32. 9. Kadavrada Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahi Kursu 8-9 Kasım 2008 İzmir
 33. Allerjik Rinit Kursu 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi  27-31 Ekim 2010 Antalya
 34. A’dan Z’ye Tiroid Cerrahisi Kursu 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 27-31 Ekim 2010 Antalya
 35. Otoplasti ve Auriküla Rekonstrüksiyonu Kursu 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 27-31 Ekim 2010 Antalya
 36. Endoskopik Dakriosistorinostomi Kursu 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 27-31 Ekim 2010 Antalya
 37. Açık Teknik Septorinoplastide Pratik Yaklaşım Şekilleri Kursu 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 27-31 Ekim 2010 Antalya
 38. Çocuklarda Septoplasti ve Septorinoplasti Kursu 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 27-31 Ekim 2010 Antalya
 39. Biofeedback yöntemiyle Ses Terapisi Kursu 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 27-31 Ekim 2010 Antalya
 40. KEYPS Eğiticilerin Eğitimi Programı 31 Ağustos-3 Eylül 2016 Kırşehir
 41. KBB-BBC Derneği Baş Boyun - Tiroid Cerrahisi, Larinks Cerrahisi, Laringoloji Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Kursu TOBB ETÜ Anatomi Laboratuvarı 24 - 26 Kasım 2016
 42. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 10. Temporal Kemik Diseksiyon Kursu 18-19 Mart 2017
 43. KBB-BBC Derneği İngilizce medikal sunum ve tartışma becerileri eğitimi 1-2 Nisan 2017 ANKARA
 44. Temel Klinik Uygulamalar Kursu Aralık 2017 Kırşehir
 45. İleri Klinik Uygulamalar Kursu Aralık 2017 Kırşehir
 46. AESEM Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı 17 Şubat-05 Mart 2018 Kırşehir

E. Hakemlik ve editorlük

Turkish Archives of Otorhinolaryngology/Türk Otorinolarengoloji Arşivi(2016)

 1. Histopathological effects of Parylene-C(poly-chloro-p-xylylene) in the inner ear
 2. Septal schwannoma of nose: A rare case report and review
 3. Reliability and validation of the Turkish version of the Pediatric Voice-related Quality of Life Survey

Turkish Archives of Otorhinolaryngology/Türk Otorinolarengoloji Arşivi(2017)

 1. Pott's Puffy Tumor Secondary to Inverted Papilloma Pretreatment
 2. Prediction of the Intranasal Steroid Spray Therapy Outcomes in İnferior Turbinate Hypertrophy

Acta Medica Alanya(2018)

 1. Periferal Dev Hücreli Granüloma: Olgu Sunumu

Turkish Archives of Otorhinolaryngology/Türk Otorinolarengoloji Arşivi(2018)

 1. Computed Tomography Analysis of Concomitance of Concha Bullosa,Septal Deviatıon and Maxillary Sinusitis

F. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

1) 2017-2018 eğitim yılı Ahi Evran Üniversitesi Tıp fakültesi 2. Sınıf

Kulak Muayenesi, Akustik ve ses fiziği, Odyolojik testler

2) 2018-2019 eğitim yılı Ahi Evran Üniversitesi Tıp fakültesi 2. Sınıf

Kulak Muayenesi, Akustik ve ses fiziği, Odyolojik testler

3) 2018-2019 eğitim yılı Ahi Evran Üniversitesi Tıp fakültesi 3. Sınıf

Laringeal obstrüksiyon, Boğaz ağrısı, Kulak ağrısı / akıntısı, Ses kısıklığı, İşitme bozukluğu, Kulak zarı perforasyonu

G. Ödüller, Hizmetler ve Akademik Diğer Faaliyetler

 1. Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu 2009 Yeterlik Sınavı(Başarılı)
 2. Türk KBB ve BBC Yeterlik Kurulu 2016 Yeterlik Sınavı(Başarılı)
 3. KEYPS Eğiticilerin Eğitimi Programı 31 Ağustos-3 Eylül 2016 Kırşehir
 4. YÖKDİL 2017 NİSAN sınav sonuç(Başarılı)
 5. Temel Klinik Uygulamalar Kursu Aralık 2017 Kırşehir
 6. İleri Klinik Uygulamalar Kursu Aralık 2017 Kırşehir
 7. AESEM Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı 17 Şubat-05 Mart 2018 Kırşehir
 8. 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren halen Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı (Sözleşmeli)

20/11/1978 Antalya doğumluyum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. İyi düzeyde İngilizce bilmekteyim.

H. İletişim:

 1. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı Kırşehir 0 (386) 2131096
 2. Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü KBB AD Kırşehir  0 (386) 2803900
 3. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Kırşehir 0 (386) 2134515,
 4. 0 (505)9113722 dravcu@yahoo.com.tr/mustafa.avcu@ahievran.edu.tr/mustafa.avcu@saglik.gov.tr

 

Paylaş