T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü

Yeni Hizmete Açılan T.C. Sağlık Bakanlığı Mucur Devlet Hastanesi İçin Yer Değişikliği Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020

Yeni Hizmete Açılan T.C. Sağlık Bakanlığı Mucur Devlet Hastanesi İçin Yer Değişikliği


Müdürlüğümüze bağlı T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği bünyesinde hizmet veren Mucur Ek Hizmet Binasının müstakil hastane statüsünde “T.C. Sağlık Bakanlığı Mucur Devlet Hastanesi” adı altında 25 (yirmibeş) yatak kapasite ve 2 (iki) diş üniti ile D rolünde hizmet vermesinin 19/06/2020 tarihli ve E.1159 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile uygun görüldüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29/06/2020 tarih ve E.2071 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ‘Yeni açılan tesisler’ başlıklı 27. maddesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Mucur Devlet Hastanesi Başhekimliğinin hizmet sunumunda aksaklıklar yaşanmaması adına yapılacak yer değişikliğine ilişkin ilan metni ve münhal kadro listesi yazımız ekinde gönderilmiş olup, ayrıca Müdürlüğümüz internet adresinde ilan edilmiştir.

İlgili Dökümanlar Aşağıda Listelenmiştir.

Üst Yazı.pdf
Kadrolar.pdf
İlan Metni.pdf
Paylaş