Tarihçemiz
23 Ocak 2020

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü 2007 yılından bu yana, Aşıkpaşa Mah. Zübeyde Hanım Caddesindeki kendi binasında hizmet vermektedir. Ancak, bu binanın fiziki yetersizliği nedeni ile 2020 yılından itibaren Eski Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi yerleşkesinde yapılan  yeni hizmet binasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Kırşehir kendi nüfusunun yanı sıra, çevre şehirlerden de sağlık tesislerine çok sayıda hasta başvurusu almaktadır. Böylece Kırşehir sağlık kurumlarının hitap ettiği hasta sayısı katlanarak artmaktadır.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nün temel amacı, tedavi kurumları ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında verilecek sağlık hizmeti kalitesinin arttırılması ve hizmet sunan kurumların kolay ulaşılabilir olmasıdır. Ayrıca, ayaktan tanı ve tedavi merkezlerinin kalite ve niteliğinin artırılması çalışmaları da devam etmektedir.

Hızlı ve kaliteli sağlık hizmetini insan merkezli olarak sunmak, sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve hizmetin ulaşılabilirliğini sağlamak tüm Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının temel hedefidir.