T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü

İç Kontrol2 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019

İç Kontrol2


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ETİK KURALLARI
 
 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ETİK KURALLARI
Teşkilat Şeması
Misyon ve Vizyon
Bakanlığımız Misyon ve Vizyon
Genel Etik Kurallarımız
Etik Davranış İlkeleri
Videomuz


 İÇ KONTROL
İç Kontrol Bileşenleri
İç Kontrol Eylem Planı 2019-2020
İç Kontrol Standartları
İç Kontrolün Amaçları
İç Kontrolün Tanımı


MEVZUAT
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu
İç Kontrol ve Ön Mali kontrole İlişkin Usül ve Esaslar
İl Sağlık Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Kamu İç Kontrol Rehberi
Kamu İç kontrol Standartları Tebliği
Kamu İç Standartlarına Uyum Genelgesi
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönerge


İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

Hukuk ve Muhakemat Birimi
Muhasebe Birimi
İl Kalite Koordinatörlüğü
SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Hasta Hakları Koordinatörlüğü
Sivil Savunma ve Seferberlik Birimi
 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ 1
Toplum Sağlığı Birimi
Aile Hekimliği Birimi
Göç Sağlığı Birimi
İzl. Değ. İst. Birimi
 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ 2
Kanser Birimi
Ruh Sağlığı Birimi
Tütün ve Diğer Bağım. Yapıcı Mod. Mür. Birimi
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ 3
Aşı Programları Birimi
Tüberküloz Birimi
Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
Sağ. Bes. Hareketli Hayat Birimi
Bul. Olmayan Hast. ve Kron. Durum Birimi
 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ 4
Basın ve Yayın Birimi
1. Basamak Çalışan Hakları ve Çalışan Sağlığı Birimi
Çevre Sağlığı Birimi
Eğitim Birimi
PERSONEL BİRİMİ
Atama Birimi
Personel Planlama Birimi
Özlük Birimi
Disiplin Birimi
İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ HİZMETLERİ BİRİMİ
Tıbbi Cihaz ve Bio. Birimi
Eczacılık Birimi
DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ
İdari Hizmetler Birimi
İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi
Yatırımlar Birimi
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
Sağlık Hizm. İzlm. ve Değr. Birimi
Sağlığın Geliştirilmesi Birimi
Sağlık Turizmi Birimi
Özel Ağız ve Diş Sağlığı Birimi
Özel Teş. ve Ted. Mrkz Birimi
Özel Yataklı Birimi
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
Acil Sağlık Hizm. Birimi
Afetlerde Sağlık Hizm. Birimi
MALİ HİZMETLER BİRİMİ
İdari Hizmetler Birimi
Mali Hizmetler Birimi
KAMU HASTANELERİ BAŞKANLIĞI
KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BİRİMİ
Hastane Hizmetleri Birimi
Hasta ve Çalışan Hakları Birimi
Özellikli Sağlık Hizm. Birimi
Ağız ve Diş Sağlığı Hizm. Birimi
Kamu Hastane Hizmetleri Birimi
Paylaş