overlay

2020-1. Ek Yerleştirme İşlemleri Yapılacaktır

İlimizde istifa nedeniyle boşalan 1  (bir) pozisyon için 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Valilik Makamının 24.03.2020 tarih ve E.1057 sayılı olurlarına istinaden ek yerleştirme işlemleri yapılacaktır.


2020-1. Ek Yerleştirme Takvimi.pdf
2020-1. Ek Yerleştirme Bilgi Tablosu.pdf
Valilik Oluru.pdf
2020-1. Ek Yerleştirme İşlemi Usul ve Esasları.pdf
3-Genelge.pdf
4-BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx
5- AİLE HEKİMİ BİLGİ FORMU.doc