Bilimsel Araştırma Formları
09 Aralık 2021

İlgili Dökümanlar Aşağıda Listelenmiştir.

Müracaat Kontrol Listesi.docx
Form 1 Baştabiplik  Müracaat Dilekçesi.docx   Not: Araştırmanızı hastane(ler)de yürütecekseniz bu formu doldurunuz.
Form 2 Kurul Müracaat Dilekçesi.docx

Form 3 Müracaat Formu.docx
Form 4 Malî Taahhütname.docx
Form 5 Genel Taahhütname.docx
Form 6  Birinci Basamak Sağlık Tesisi Araştırma Talep Formu.docx  Not: Araştırmanızı birinci basamakta yürütecekseniz, Form-1'i değil, bu formu doldurunuz.

Not: 07.04.2021 tarihi itibariyle bu formlar ile müracaat alınacaktır. Evrak teslimi İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine yapılacaktır. Evrak Kayıt Biriminde, taraması ve kaydı yapılmayan ve barkod numarası alınmayan evrak, işleme alınmayacaktır.