overlay

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Toplumda bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını ve yayılmasını önlemek, bu maddelerin yarattığı bireysel ve toplumsal sorunları en aza indirmek ve bireylerde sağlıklı davranışların gelişmesini sağlamak amacıyla kurum/kuruluşların iş birliği içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin değerlendirildiği Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kırşehir Valisi Sayın İbrahim AKIN başkanlığında 19 Ekim 2020 tarihinde Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi Gönüldağı Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Sekretaryasını yürüttüğümüz Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ali Bulut, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YETİŞ, Başkan Yardımcısı Dr. Sadettin DOĞANGÜN ve Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü Harun KOÇ katılım sağlamıştır. Toplantıda Bağımlılıkla Mücadele konusunda 2020 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilmiştir. Toplantıda ilk olarak kurum ve kuruluşların üç aylık dönemdeki faaliyetleri sunulmuştur. Ardından Bağımlılıkla Mücadele Kurulunun sekretaryasını yürütmekte olan Müdürlüğümüz bünyesinde görevli Hemşire Suna KAYMAZ tarafından geçmiş toplantıda alınan kararlar ve buna yönelik Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarca yapılan çalışmalar sunulmuştur. Daha sonra Yeşilay Danışmanlık Merkezinde görevli olan Sosyal Hizmet Uzmanı Mehtap SAYLAN tarafından YEDAM tanıtılmıştır.
Madde kullanımının bu kadar yaygın ve erişimin de kolay olduğu günümüzde, maalesef ilimizde de madde bağımlısı birçok kişi bulunmaktadır. Özellikle gençler arasında çok yaygın olan madde kullanımı ciddi bir problemdir. Pek çok kişi bir defayla, merakla, bana bir şey olmaz gibi düşüncelerle madde kullanmaya başlamaktadır. Bu sürecin sonunda kendilerini kullandıkları maddelerin bağımlısı olarak bulmaktadır. Bağımlılık her ne kadar bireysel bir sorun gibi görünse de aslında toplumun tümünü etkileyen çok boyutlu etkileri olan bir sorundur. Bundan dolayı tedavi işlemleri ve koruyucu, önleyici önlemler birey düzeyinde kalmamakta toplumumuza genellenmektedir. Dolayısıyla bu sorunun çözülebilmesi amacıyla ulusal nitelikli mücadele stratejileri sayesinde tüm kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde bağımlılığı engellemek için faaliyetler planlanmakta ve eyleme geçirilmektedir.