Arabuluculuk Komisyonu Üye Listesi
24 Mart 2021

T.C. Sağlık Bakanlığının 10.03.2021 tarihli ve E.11045126-000-15222 sayılı Oluru ile ilimizde Bakanlığımızı temsile yetkili isimleri belirtilen Arabuluculuk Komisyonu Üye Listesi aşağıdaki ek'te yayınlanmıştır.

Arabuluculuk Komisyonu Üye Listesi.pdf