overlay

2021 Yılı Mayıs Ayı İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren 'T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge' kapsamında İlimizde yer alan sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personele yönelik  2021 Yılı Mayıs Dönemi İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası yapılacak olup, mezkûr kuraya ait ilan metni ve münhal kadro listesine aşağıdaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlan Metni.pdf
Münhal Kadrolar.pdf


Konunun ilgili personele duyurulması (ilan panosuna asılması, hastane bilgi yönetim sisteminde yayınlanması vb.) ve atama talebinde bulunan personelin başvurularının ilan metninde belirtilen tarihler dikkate alınarak Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.