Müdürlüğümüz ve Tıp Fakültesi Dekanlığı Eşgüdüm Toplantısı
15 Kasım 2021

Kurumlararası eşgüdüm kapsamında Müdürlüğümüz ve Tıp Fakültesi Dekanlığınca; sağlık hizmetleri ve eğitim süreçleri hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Kemal Özyurt, Prof. Dr. Muttalip Çiçek, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ali Bulut, Sağlık Hizmetleri Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yetiş, Destek Hizmetleri Başkanımız Yunus Dağ, Başkan Yardımcılarımız Dr. Sadettin Doğangün, Dr. Deniz Torun ve Başhekim Doç. Dr. Ali Güneş katıldı.


üniversitetoplanti.jpg