2022-1. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemleri Yapılacaktır.
13 Ocak 2022

            İlimizde çeşitli nedenlerle boşalan 3 (Üç) pozisyon için 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Müdürlük Makamının 11.01.2022 tarih ve E.91 sayılı olurlarına istinaden 04.02.2022 tarihinde ek yerleştirme işlemleri yapılacaktır.


1-Olur.pdf
2-Ek Yerleştirme Usül ve Esasları.pdf
3-Bilgi Tablosu.pdf
4-Uygulama Takvimim.pdf
5-2020-1 Genelge.pdf
6-2021- 8 Genelge.pdf
7-BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx
8- AİLE HEKİMİ BİLGİ FORMU.doc