overlay

UMKE Insarag Çalışmaları

UMKE INSARAG ÇALIŞMALARI

            Globalleşen  dünyada teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte afetlerde büyük kayıplar meydana gelmekte ve multidisipliner kurtarma teknikleri kullanılarak hasta/yaralılara müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı ülkelerin birbirlerine yardım etmeleri zorunlu hale gelmiştir.

                Ulusal ve uluslararası yardım faaliyetlerinde farklı şekillerde kabul gören kurtarma operasyonlarının standart hale getirilmesi amacıyla OCHA (Birleşmiş Milletler İnsani Eşgüdüm Ofisi)’ne bağlı olarak çalışan ve merkezi Almanya’da bulunan INSARAG (International Search And Rescue Advisory Group) Akreditasyon Kuruluşu Yönergeleri ile bütün ülkelerin uygulamalarının ortak çalışarak aynı kalitede hizmet sunmaları planlanmaktadır.

                Bu kapsamda Ankara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Ankara İl AFAD Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, 2017 yılında “Ağır Sınıf Kurtarma Operasyonları Akreditasyonu”   sınavına katılacaktır. Hazırlık aşamalarında INSARAG (International Search And Rescue Advisory Group) Akreditasyon Kuruluşu yetkilileri tarafından çalışmaların ilerlemesi değerlendirilerek, tavsiyelerde bulunmak amacıyla her 3 (üç) aylık periyotlarla denetim ziyaretleri gerçekleştirmektedirler.

                Alman INSARAG yetkilileri tarafından 23-24-25 Kasım 2015 tarihindeki ziyaretlerinde; UMKE ekipleri enkaz altından ve üst katlardan hasta/yaralı kurtarma operasyonlarında başarılı bulunmuştur. Bir sonra ki periyot için planlanan ziyaretlerine bilgi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla Alman Medikal Ekiplerinin gözlemci ekibe dahil edilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Ayrıca ilerleyen süreçlerde UMKE ekiplerinin Almanya’ya gözlem amacıyla davet edilmesi görüşülmüştür.