Beyaz Kod
25 Mayıs 2018

.

a. Beyaz Kod Nedir?

 

            Dünya Sağlık Örgütü şiddeti “kişinin kendisine, karşısındaki bireye, gruba, topluma karşı yaralanma, ölüm, psikolojik zarar ve kayıpla sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel fiziksel güç uygulaması veya tehdidinde bulunması” olarak tanımlamıştır. Beyaz Kod  sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır.  Sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

b. Beyaz Kod Bildirimi Nasıl Yapılır?

            Sağlık çalışanları şiddet olaylarının bildirmek için 24 saat hizmet veren “113” numaralı telefonu veya www.beyazkod.saglik.gov.tr  adresindeki bildirim formunu kullanabilir. Eğer şiddete maruz kalan kişiler beyaz kod bildirimini kendileri yapmadılarsa olayla ilgili tutanaklarına istinaden kurum yetkilisi tarafından www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formu doldurulur. Eş zamanlı olarak olayın ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi sağlanır. İlgili birimlerden gelen değerlendirmeler sonucu şiddete maruz kalan çalışanlarını avukatlık hizmetleri birimiyle iletişime geçmesi sağlanır.

            Konuyla ilgili kişilere gelen mahkeme celbinin birimimiz tarafından avukatlık hizmetleri birimine bildirimi yapılır. Sonuçlanan mahkeme kararları kişilere tebliği de birimimiz tarafından yapılır.

            c. Şiddete Verilen Cezalar

YIL

TOPLAM 113 SAYISI

PARA CEZASI

HAPİS CEZASI

PARA+HAPİS CEZASI

KOVUŞTURMAYA GEREK OLMADIĞINA DAİR

BERAAT

TOPLAM SONUÇLANAN MAHKEME

2012

21

3

7

1

 

1

12

2013

97

5

6

2

1

 

14

2014

175

2

2

1

7

 

12

Toplam

293

10

15

4

8

1

38